top of page
Lake Landscape

 

Mēs piedāvājam vēžu mazuļus, kas piemēroti jūsu dīķu, ezeru un upju apstākļiem

 

 

 

 

 

 

Vēžu audzēšana, kas pazīstama arī kā akvakultūra, ir kļuvusi par svarīgu nozari daudzās valstīs, jo tā piedāvā iespēju ražot vēžus, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc šīs delikateses, neietekmējot dabisko vēžu populāciju.

Vēžu audzēšanas uzņēmumi izmanto dažādas metodes, kuru izvēle atkarīga no vēžu sugas, kā arī no vietējās ekonomiskās, sociālās un vides situācijas. Viens no populārākajiem veidiem ir ievietot vēžus ūdenī piekrastes un zivju fermās, kur tie var būt viegli sasniedzami, lai tos varētu izaudzēt un pārdot.

Audzētās vēžu barība var būt dažāda, bet visbiežāk tā sastāv no zivju barības, graudaugu, sojas pupiņu un citu augu produktu maisījuma. Tā kā vēži ir salīdzinoši efektīvi barības pārstrādātāji, to audzēšana var būt resursu ziņā efektīvāka nekā zivju audzēšana.

Vēžu audzēšana var būt arī vērtīgs ieguldījums vides aizsardzībā, jo tā samazina spiedienu uz dabisko vēžu populāciju un var palīdzēt samazināt piesārņojumu ūdenī. Turklāt, izmantojot vēžu audzēšanu, ir iespējams kontrolēt to izplatīšanos un novērst invazīvo vēžu iekļūšanu dabiskajā vidē.

Kopumā vēžu audzēšana ir uzņēmējdarbības nozare, kas sniedz ekonomiskas, sociālas un vides priekšrocības, taču tā arī var radīt izaicinājumus, piemēram, attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību, kā arī piesārņojuma risku. Ir svarīgi veikt racionālu un ilgtspējīgu vēžu audzēšanas praksi, lai maksimāli izmantotu šīs iespējas un samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

1.jpg
Vēžu mazuļi  
Vēžu mazuļi platspīļi                          1kg/60EUR
Vēžu mazu
ļi platspīļi                          5kg/39EUR
Vēžu mazuļi signāļi   
                         1kg/45EUR
Vēžu mazuļi signāļi                             5kg/36EUR
Vēžu mazuļi šaurspīļi                         1kg/50EUR
Vēžu mazuļi šaurspīļi                         5kg/30EUR


 
IMG_20190714_140809.jpg
Vēžu mātītes ar ikriem 
Vēžu mātīte platspīļi
                         1gb/4EUR 
Vēžu mātīte signālvēži 
                     1gb/3EUR
Vēžu mātīte šaurspīļu vēži
               1gb/3EUR
4.jpg
bottom of page