top of page

Pērkam vēžus visā Baltijā.  
  
1) Platspīļu vēžus

15 EUR/kg
10cm
- 0.50 EUR/gab
11cm - 1.50 EUR/gab
12cm - 3.00 EUR/gab    

2) Signālvēžus
10 EUR/kg
10cm - 0.20 EUR/g
ab
11cm - 0.50 EUR/gab
12cm - 1.00 EUR/gab

3)
Šaurspīļu vēžus

13 EUR/kg

Pērkam visa gada garumā, noslēdzot sadarbības līgumu. 
   

bottom of page